Samospráva


Zväčšiť mapu
Adresa:

Obecný úrad
Malé Kršteňany 105
958 03 Malé Kršteňany

Tel.: 038/748 52 10, 748 50 92
Fax: 038/748 50 91

Starosta: Jaroslav Kopál
Mobil: 0918 473 222

Email: malekrstenany@gmail.com

IČO: 00310735
Bankové spojenie:  SK46 5600 0000 0008 2099 3001

Okres: Partizánske
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Región: Stredné Ponitrie

Počet obyvateľov k 31.12. 2017 je 529.
Rozloha: 629 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1255

Zástupkyňa starostu obce a poslankyňa OZ: Eva Mešinová

Poslanci OZ: Jozef Dubina, Miroslav Kopál, Martina Rizikyová, Magdaléna Staňová

Pracovníci Obecného úradu:
Dominika Hívešová - ekonómka
Alena Gregorová - administratívna pracovníčka


Hlavný kontrolór obce:
Mgr. Gabriela Valachová, Rooseweltova 364/6, 958 01 Partizánske