Fotogaléria


2009 Úcta k starším

2009 Oslavy SNP

2009 Mikuláš

2010 Internet pre verejnosť

2010 Deň matiek

2010 Veľká voda
Amfiteáter
2010 Rekonštrukcie

OBEC z vtáčej perpektívy

Výstava ovocia a zeleniny