Fotogaléria


2009 Úcta k starším

2009 Oslavy SNP

2009 Mikuláš

2010 Internet pre verejnosť

2010 Deň matiek

2010 Veľká voda
Amfiteáter
2010 Rekonštrukcie

OBEC z vtáčej perpektívy 2003

Výstava ovocia a zeleniny

Mesiac úcty k starším 2017

Vysádzanie pred požiarnou zbrojnicou

Mikuláš 2017

Vianočný strom pred kostolom

Malokrštenianský deň dobrôt 2017

Obec Malé Kršteňany z vtáčej perspektívy 2013

Stavanie mája v obci 2018

MDD 2018

Malokršteniansky deň dobrôt 28.7.2018 III.ročník