Faktúry

Číslo - Dodávateľ - Predmet - Dátum úhrady - Suma
pdf Faktúry 01/2011
pdf Faktúry 02/2011
pdf Faktúry 03/2011
pdf Faktúry 04/2011
pdf Faktúry 05/2011
pdf Faktúry 06/2011 - 08/2011
pdf Faktúry 09/2011
pdf Faktúry 10/2011
pdf Faktúry 11/2011
pdf Faktúry 12/2011
pdf Faktúry 01/2012
pdf Faktúry 02/2012
pdf Faktúry 03/2012
pdf Faktúry 04/2012
pdf Faktúry 05/2012
pdf Faktúry 06/2012
pdf Faktúry 07/2012
pdf Faktúry 08/2012
pdf Faktúry 09/2012
pdf Faktúry 10/2012
pdf Faktúry 11/2012
pdf Faktúry 12/2012
pdf Faktúry 01/2013
pdf Faktúry 02/2013
pdf Faktúry 03/2013
pdf Faktúry 04/2013
pdf Faktúry 05/2013
pdf Faktúry 06/2013
pdf Faktúry 07/2013
pdf Faktúry 08/2013
pdf Faktúry 09/2013
pdf Faktúry 10/2013
pdf Faktúry 11/2013
pdf Faktúry 12/2013
pdf Faktúry 01/2014
pdf Faktúry 02/2014
pdf Faktúry 03/2014
pdf Faktúry 04/2014
pdf Faktúry 05/2014
pdf Faktúry 06/2014
pdf Faktúry 07/2014
pdf Faktúry 08/2014
pdf Faktúry 09/2014
pdf Faktúry 10/2014
pdf Faktúry 11/2014
pdf Faktúry 12/2014
pdf Faktúry 01/2015
pdf Faktúry 02/2015
pdf Faktúry 03/2015
pdf Faktúry 04/2015
pdf Faktúry 05/2015
pdf Faktúry 06/2015
pdf Faktúry 07/2015
pdf Faktúry 08/2015
pdf Faktúry 09/2015
pdf Faktúry 10/2015
pdf Faktúry 11/2015
pdf Faktúry 12/2015
pdf Faktúry 01/2016
pdf Faktúry 02/2016
pdf Faktúry 03/2016
pdf Faktúry 04/2016
pdf Faktúry 05/2016
pdf Faktúry 06/2016
pdf Faktúry 07/2016
pdf Faktúry 08/2016
pdf Faktúry 09/2016
pdf Faktúry 10/2016
pdf Faktúry 11/2016
pdf Faktúry 12/2016
pdf Faktúry 01/2017
pdf Faktúry 02/2017
pdf Faktúry 03/2017
pdf Faktúry 04/2017
pdf Faktúry 05/2017
pdf Faktúry 06/2017
pdf Faktúry 07/2017
pdf Faktúry 08/2017
pdf Faktúry 09/2017
pdf Faktúry 10/2017
pdf Faktúry 11/2017
pdf Faktúry 12/2017
pdf Dodávateľské faktúry 01/2018
pdf Odberateľské faktúry 01/2018
pdf Dodávateľské faktúry 02/2018
pdf Odberateľské faktúry 02/2018
pdf Dodávateľské faktúry 03/2018
pdf Odberateľské faktúry 03/2018
pdf Dodávateľské faktúry 04/2018
pdf Odberateľské faktúry 04/2018
pdf Dodávateľské faktúry 05/2018
pdf Odberateľské faktúry 05/2018
pdf Dodávateľské faktúry 06/2018
pdf Odberateľské faktúry 06/2018
pdf Dodávateľské faktúry 07/2018
pdf Odberateľské faktúry 05/2017
pdf Dodávateľské faktúry 08/2018
pdf Odberateľské faktúry 08/2018
pdf Dodávateľské faktúry 09/2018
pdf Odberateľské faktúry 09/2018
pdf Dodávateľské faktúry 10/2018
pdf Odberateľské faktúry 10/2018
pdf Dodávateľské faktúry 11/2018
pdf Odberateľské faktúry 11/2018