Elektronická informačná tabuľa

Pozvánky
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Hlavný kontrolór obce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Plán kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malé Kršteňany
Všeobecné dokumenty
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Rozpočet na roky 2017-2019
pdf Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016