Elektronická informačná tabuľa

Pozvánky
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Kalendár na separovaný zber odpadu r.2018
png Pozvánka letné kino-MAS Stredné Ponitrie
Hlavný kontrolór obce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Plán kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malé Kršteňany
Všeobecné dokumenty
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Rozpočet na roky 2017-2019
pdf Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
pdf Elektronické služby - DCOM
pdf Čerpanie rozpočtu k 30.06.2017
pdf Súhlas/vyjadrenie suseda k susednej stavbe
pdf Výsledky volieb do VÚC 4.11.2017 v našej obci
pdf Návrh rozpočtu 2018-2020
pdf Schválený rozpočet na roky 2018-2020
pdf Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017
pdf Správa nezávislého audítora
pdf Komunitný plán obce-schválený OZ uznesením č.XV./2./f.
pdf Priority rozvoja sociálnych služieb-komunitný plán obce-schválený OZ uznesením č.XV./2./f.
pdf Potvrdenie o odovzdaní drobného stavebného odpadu
pdf Oznam-volebný obvod, počet poslancov, počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
pdf Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie starostovi obce pre voľby do Orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018
pdf Vymenovanie zapisovateľky okrskovej miestnej volebnej komisie pre voľby do Orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018
pdf Vymenovanie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do Orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018
pdf Obecné zastupiteľstvo Obce Malé Kršteňany - budúce prerokovanie zmlúv Západoslovenská distribučná,a.s.
pdf ONAM na podanie kandidátnych listín na funkciu starostu obce a poslancov do OZ
pdf Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Malé Kršteňany
pdf Zoznam kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Malé Kršteňany
pdf Volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí