Aktuality

Overenie podpisu/listiny
Overovanie podpisov a listín sa vykonáva na obecnom úrade v pracovných dňoch.


Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obecný úrad potvrdzuje,

Zmena emailovej adresy Obce.
Nová emailová adresa je malekrstenany@gmail.com