Aktuality

Oznámenie pre poberateľov prídavku na dieťa - ÚPSVaR

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je malekrstenany@gmail.com

Zmena emailovej adresy Obce.
Nová emailová adresa je malekrstenany@gmail.com